La Casa Calvet: sostenibilitat en el temps

El concepte d’arquitectura sostenible remet immediatament a l’estalvi d’energia, la baixa emissió de contaminants, el tractament d’efluents, etcètera. Una visió […]