L'objectiu principal de la Fundació Antonio Gaudí es la difusió del pensament i la obra d'Antoni Gaudí, un dels precursors de l'arquitectura sostenible. Amb aquesta finalitat promou la investigació, la divulgació i el debat al voltant de temes d'arquitectura i d'urbanisme sostenibles, tot cercant l’equilibri entre la intervenció de l’home i el medi natural mitjançant l'ús racional de tècniques i materials, la planificació responsable i la disminució del consum d'energíes no renovables per acontribuir a la imprescindible millora de la qualitat de l'habitat.

A la Finca Güell, antiga seu de la Càtedra Gaudí, Bibiana Sciortino Cuello-Berton, Dra. arq., Mario Andruet, arq. i Joan Bassegoda Nonell, Director de la Càtedra

La Fundació incorpora, aprofundeix i actualitza els conceptes de sostenibilitat presents en les idees i la obra arquitectònica i urbanística de l'arquitecte Antoni Gaudí, fonamentats en la inspiració i el respecte por la naturalesa.

Té el seu origen en la intensa labor de investigació difusión realitzada pels arquitectes fundadors en la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La Fundació Antonio Gaudí va iniciar les seves activitats el 2 de Desembre de 2004. Està inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri de Cultura con el nombre 632. Les seves activitats són d' interès general estan regulades per la Llei 49/2002.