PUBLICACIONS

 • “La Catedral de Barcelona”. U.P.C. Inèdit. 1994
 • “Gaudí y la geometría”. Gaudí Club. Edició Nº 14. Barcelona. Juliol 1995
 • “Gaudí y la geometría (II)”. Gaudí Club. Edició Nº 15. Barcelona. Desembre 1995
 • “Gaudí y la geometría de las superficies regladas alabeadas”. U.P.C. Inèdit. 1995
 • “Gaudí y la geometría (III)”. Gaudí Club. Edició Nº 16. Barcelona. Abril 1996
 • “Gaudí y la geometría (IV)”. Gaudí Club. Edició Nº 17. Barcelona. Setembre 1996
 • “Gaudí y la geometría (V)”. Gaudí Club. Edició Nº 18. Barcelona. Març 1997
 • “Conceptos fundamentales en el diseño de viviendas”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 406. Abril-Juny 1997
 • “La imagen urbana de la vivienda”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 407. Juliol-Setembre 1997
 • “La casa de pisos del Ensanche”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 408. Octubre-Desembre 1997
 • “Entre la renovación y la conservación”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 409. Gener-Març 1998
 • “Construcción y arquitectura”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 410. Abril-Juny 1998
 • “Conversación con Frei Otto”. Gaudí Club. Edició Nº 20. Barcelona. Juny 1998
 • “El papel del arquitecto”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 411. Juliol-Setembre 1998
 • “Acondicionamiento natural arquitectónico”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 412. Octubre-Desembre 1998
 • “La arquitectura en el fin de siglo”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 413. Gener-Març 1999
 • “El ambiente urbano”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 414. Maig-Juny 1999
 • “La imagen de la ciudad”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 415. Juliol-Setembre 1999
 • “Un documento para nuestro tiempo y para el futuro”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 416. Octubre-Desembre 1999
 • “Crecimiento urbano y equilibrio”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 417. Gener-Març 2000
 • “Tradición y modernidad”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 419. Juliol-Setembre 2000
 • “Racionalismo y racionalidad”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 420. Octubre-Desembre 2000
 • “La vivienda en la arquitectura actual”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 421. Gener-Març 2001
 • “Dinamismo y vivienda”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 422. Abril-Juny 2001
 • “Los nuevos rascacielos de Barcelona”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 423. Juliol-Setembre 2001
 • “Vivienda: demanda y calidad”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 424. Octubre-Desembre 2001
 • “Mas aquí del bien y del mal”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 425. Gener-Març 2002
 • “El objetivo de Gaudí”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 426. Abril-Juny 2002
 • “Arquitectura sostenible”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 427. Juliol-Setembre 2002
 • “La vivienda y el mercado”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 428. Octubre-Desembre 2002
 • Discurs de la Presièencia del jurat del “Premio Gaudí 2002. XVII Certamen de Acuarela”. Caja Sur. Còrdova. Novembre 2002
 • Catàleg de la Exposició “Gaudí”. Diputació de Sevilla. Desembre 2002
 • “Los secretos del genial arquitecto”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 429. Gener-Març 2003
 • “Superficies mínimas”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 430. Abril-Juny 2003
 • “Imagen pública”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 431. Juliol-Setembre 2003
 • Catàleg de la Exposició “Gaudí”. Museu de Arte de Sao Paulo Assís Chateaubriand. Sao Paulo. Brasil. Setembre 2003
 • “Sobre la arquitectura orgánica”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 432. Octubre-Novembre 2003
 • “La arquitectura ¿Un arte exclusivo?”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 434. Maig-Juny 2004
 • “Los conceptos estructurales de Gaudí”. Tesis Doctoral. U.P.C. Juliol 2004
 • “Museu d’arquitectura o arquitectura per a museu”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 435. Juliol-Setembre 2004
 • “Antonio Gaudí. Vida”. Diari “Humanidades”. Mèxic. 8-9-2004
 • “Antonio Gaudí. Obra”. Diari “Humanidades”. Mèxic. 22-9-2004
 • “Gaudí. 1852-1926”. Diari “Humanidades”. Mèxic. 6-10-2004
 • “Reflexions al voltant d’una enquesta”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 437. Gener-Març 2005
 • “Experiments arquitectònics”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 438. Abril-Juny 2005
 • “Pasat, present i futur”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 439. Juliol-Setembre 2005
 • “La consciencia ecològica a l’arquitectura”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 440. Octubre-Novembre 2005
 • “El perfil urbà”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 441. Gener-Març 2006
 • “Ciutat espectacle”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 442. Juliol 2006
 • “El projecte participatiu”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 443. Gener 2007
 • “Natura dins la ciutat”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 444. Abril 2007
 • “Quantitat i qualitat”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 445. Juliol 2007
 • “Arquitects i clients”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 446. Novembre 2007
 • “Una ciutat per a tothom”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 450. Juliol 2008
 • “Reflexions al voltant de la llar”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 451. Octubre 2008
 • “La crisi de la construcció”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 452. Gener 2009
 • “Arquitectura: interior i exterior”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 453. Abril 2009
 • “Un concepte ampli de sostenibilitat”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 454. Juliol 2009
 • “Bellessa i funcionalitat”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 455. Octubre 2009
 • “Crisi i contra-crisi”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 456. Gener 2010
 • “Ball de xifres en el mercat immobiliari”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 457. Abril 2010
 • “Estímuls i ajuts a la rehabilitació”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 458. Juliol 2010
 • “Biennal d’Arquitectura: Canvi de model?”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 459. Octubre 2010
 • “Sobre la ‘bombolla immobiliària’”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 460. Gener 2011
 • “Construcció prefabricada: Trencant prejudicis’”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 461. Abril 2011
 • “Construccions ecoeficients: actualitat amb visió de futur’”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 462. Desembre 2011
 • “El certificat d’eficiència energètica”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 463. Març 2012
 • “Les dues vessants de la innovació”. Butlletí de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona núm. 464. Juliol 2012
 • “L’expedició del Capitàn Franklin: Una premonitòria història d’autodestrucció”. Febrer 2016
 • «Les urbanitzacions tancades. Còrdova. Argentina». Revista de Corresponsals. Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. Septembre 2017
 • «Arquitectura sostenible a l’Argentina». Revista de Corresponsals. Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. Juny 2018
 • “Gaudí i la seva obra en el cinema. Anàlisi, consideracions i catàleg” Març 2019
 • «Construccions d’Eiffel a Córdoba, Argentina». Revista de Corresponsals. Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. Juny 2019
 • “La catedral de Santa Isabel a Malabo. Una possible intervenció de Gaudí en Guinea Ecuatorial”. Gener 2020
 • «Els arcs de la façana del Palau Güell. Hipòtesi sobre la seva conformació». Juliol 2020
 • «Els plànols de Gaudí per al Palau Güell. Memòria d’un projecte viu». Juliol 2020
 • «Gaudí, Borges i Cortázar. Algunes coincidències conceptuals».  Agost 2020
 • «La primera casa giratòria del món a Córdoba, Argentina». Revista de Corresponsals. Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. Octubre 2020
 • «Els plànols de Gaudí del Park Güell i la Casa Batlló». Octubre 2020
 • «L’illa i les Estances Jesuítiques de Córdoba (Argentina), Patrimoni Mundial». Revista de Corresponsals. Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. Juny 2021
 • «Hàbitat saludable a Argentina». Revista de Corresponsals. Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. Abril 2022
 • «El ‘Panot Gaudí’: un disseny inspirat en la natura». Abril 2022
 • «Arquitectura vernacla i sostenible a Argentina». Revista de Corresponsals. Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. Març 2023