ARQUITECTURA: INTERVENCIONS I PROJECTES EN OBRES DE GAUDÍ

Casa Batlló

 

Aixecament de plànols de la planta baixa, soterranio i ascensor 1994-1995. Accés al terrat posterior i sanitaris per a discapacitats. 1995-1996. Reforma de l’ascensor. 1995-1999

Com a part del projecte general d’adaptació de la Casa Batlló per a la obertura a la visita turística es va efectuar la reforma de l’ascensor amb l’objecte de la seva adaptació a les normes actuals. La intervenció va respectar al màxim la integració visual en un espai tan singular dins d’un edifici d’alt valor patrimonial. Es va fer també la reforma de l’escala d’accés al pati posterior i van ser construïts sanitaris adaptats per a persones amb discapacitat. Es va realitzar a més un complet aixecament de plànols de les plantes de l’edifici en què es va dur a terme l’actuació.

Casa Calvet

 

Restauració de la façana posterior de la Casa Calvet. Barcelona. 1995

Per a la realització de la restauració de la façana posterior de la Casa Calvet es va procedir a un minuciós estudi de les fotografies antigues que constituïen l’única font documental per conèixer el seu estat original. D’aquest estudi es va poder establir que aquesta façana presentava estucs simulant “trencadís” i pintures formant garlandes. En altres trams de la façana hi existien monogrames que van ser igualment recuperats. En la intervenció van ser també restaurades les persianes i els elements metàl·lics.

Park Güell

 

Restauració de les creus del “Turó de les menes” i enjardinament de l’entorn. 1995

La restauració del ‘Turó de les menes’ va ser una intervenció en el sector més elevat del Park Güell, on Gaudí havia pensat situar una capella de la qual va fer una maqueta, la qual no es va construir. Va posar-hi en canvi tres creus de conformació singular simbolitzant el Gòlgota. El 1995 es va procedir a restaurar aquests elements juntament amb el projecte de parquización de l’entorn que simula una muntanya pètria, des d’on hi ha magnífiques vistes sobre el Park Güell i la ciutat de Barcelona.

Finca Güell

Restauració de la Porta del Dragó. 1999

La restauració de la porta del drac a l’entrada de la Finca Güell va consistir en la neteja de la pedra i l’obra vista de pilars i murs i el rascat i repintat el drac de ferro i les altres parts metàl·liques. Els treballs a la reixa del drac es van iniciar amb la neteja amb de raig de microvidrio i el pintat amb mini de plom. A continuació es van fer proves de color per l’equip de restauradors i tècnics amb la intenció de determinar el més adequat d’acord amb la documentació existent a l’arxiu de la Càtedra Gaudí. Amb l’auxili d’una bastida metàl·lica al voltant del pilar de suport de la porta es van fer els obres de neteja i restauració de la pedra i l’obra vista del suport i de l’arbre d’antimoni que remata el conjunt de la porta principal de la Finca Güell

Retablo de Alella

Reconstrucció del projecte de retaule i capella d’Alella. 1997-1999

En Alella, localitat propera a Barcelona, van ser encarregades a Gaudí en 1883 algunes obres a l’església parroquial, entre les quals destaca el projecte d’una Capella dedicada al Santíssim Sagrament adossada a l’església, que incloïa un altar i el retaule de la Crucifixió . L’únic dibuix existent del projecte del retaule de Gaudí conservat a l’arxiu parroquial va ser la font d’informació per a una acurada reconstrucció després d’un laboriós treball d’investigació que va incloure estudis de projectes similars que l’arquitecte va desenvolupar per aquells anys. Es va projectar igualment una capella amb l’objecte d’allotjar la reproducció del retaule. Es va optar per un projecte que respectés la idea original de Gaudí, el que va ser possible gràcies a la gran quantitat de dades que aporta el dibuix de 1883 conservat .

 

Santuario de La Misericordia. Reus

Projecte de Jardins del santuari de La Misericòrdia. 1999

A començaments del segle XX Gaudí va fer un projecte para la façana del Santuari de la Misericòrdia de Reus finalmente no construït. Al Museu Comarcal de Reus es conserven els dos croquis que va fer Gaudí del seu projecte amb façana abarrocada i el tractament de l’entorn que incloïa-hi un rosari monumental. En aquest contexte en els terrenys adjacents al Santuari  va ser projectat un jardí públic de 12.000 m² amb accés pel lateral del santuari. El projecte es va estructurar envoltant l’edifici i incorporant l’arbreda existent en el lloc. Fonts, espais per al recés, bosquets, un templete i àrees específiques destinades a diferents activitats recreatives incorporen a l’ambient urbà un jardí ecològic.

Estandarte de La Misericordia

Reconstrucció de l’estendard dels reusencs residents en Barcelona. 2003-2007

Gaudí va dissenyar un estendard per a la processó de 1900 dels seus conciutadans residents a Barcelona. Destruït en 1936, Amb la col·laboració d’artesans especialitzats es va procedir a la seva reconstrucció utilitzant les tècniques i els materials que es van aplicar en l’original. Actualment s’exhibeix a la cripta de la Sagrada Família de Barcelona. La rèplica es va basar en l’estudi documental i es va fer amb els materials i tècniques originals. Consta d’una bandera de cuir repujat i trepanat en dues cares. Una d’elles porta pintada la imatge en oració de la pastoreta  que segons la tradició va tenir la visió de la Verge i l’altre porta l’escut de Barcelona policromat i la rosa que representa Reus en platí. Remata l’asta la imatge de la Mare de Déu de la Misericòrdia en alumini policromat. En ambdues cares hi ha inscripcions i el conjunt està envoltat en un rosari d’alumini i bronze. A la imatge Joan Bassegoda Nonell, Conservador de la Càtedra Gaudí, Mario Andruet, president de la Fundació Antonio Gaudí i Enric Ferrer Solà, l’artesà que va realitzar el treball de cuir, a la Finca Güell.

Projecte de reconstrucció de “La Miranda”

La Torre Mateu, coneguda com “La Miranda” va ser un edifici construït en els primers anys del segle XX a Llinars del Vallès, atribuït a Gaudí i també al seu col·laborador Francesc Berenguer. Enderrocat en 1962, era una construcció amb una torre cantonera que articulava el joc volumètric rematada per una cúpula revestida amb trencadís Es conserven nombroses fotografies antigues que mostren l’edifici en el seu estat original i tal com va quedar greument danyat durant la guerra civil espanyola. El projecte de reconstrucció en col·laboració amb Joan Bassegoda Nonell, director de la Càtedra Gaudí es va realitzar sobre la base del material existent: nombroses fotografies, un dibuix de l’ajudant de Gaudí Francesc Berenguer conservat a l’Arxiu del Col-legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, un plànol de la reixa de ferro (actualment al Park Güell ) i testimonis de persones de la localitat que van conèixer l’edifici. Com a premissa de projecte es va considerar la seva construcció utilitzant les mateixes tècniques tradicionals amb què va ser aixecat en el seu moment: murs de maçoneria de pedra i obra vista, entresòls de revoltons, voltes de maó de pla i reixes de forja.