"La Naturalesa és la meva mestra. Tot surt del gran llibre de la naturalesa, sempre obert i  que tots hem de llegir."
"L'arquitecte del futur es basarà en la imitació de la naturalesa, perquè és la forma més racional, duradora i econòmica de tots els mètodes.”
A. Gaudí

L'arquitectura d'Antoni Gaudí es relaciona amb el seu entorn d'una manera viva, interactuant harmònicament amb els agents naturals i culturals.

És a més una arquitectura on es manifesten infinitat de recursos inspirats per lleis naturals, en una recerca constant de l'equilibri, reflex del seu pensament profundament ecològic.

Per això es pot afirmar que el conjunt de l'obra i pensament d'Antoni Gaudí el converteixen en un dels precursors de l'arquitectura sostenible.