ACTIVITATS

Para la consecución de sus fines de Investigar y difundir los postulados de arquitectura sostenible de Gaudí y aplicarlos al desarrollo de proyectos arquitectónicos y urbanísticos considerando las particularidades naturales y sociales de distintas regiones la Fundación Antonio Gaudí realiza diferentes actividades.

PROJECTES I ASESSORAMENT

La Fundació Antonio Gaudí transmet la seva experiència en la recerca i difusió de la obra de Gaudí en un dels vessants menys explorats del seu llegat: la constant cerca de solucions en el terreny de l'arquitectura sostenible. Amb imnumerables recursos i tècniques que materialitzava en la seva obra Gaudí es manifestava com a precursor de la sostenibilitat. Aquests conceptes són aplicats en tots els projectes d'arquitectura, urbanisme i cooperació que desenvolupa la Fundació.

RESTAURACIONS

Els arquitectes fundadors van intervenir en un centenar de restauracions, dins de les quals es conten obres d'Antoni Gaudí,¡ com la Casa Calvet, el Park Güell i la Casa Batlló. Entre les obres realitzades en edificis de carácter històric i monumental destaquen restauracions en la Catedral de Barcelona, el Palau Episcopal de La Seu d'Urgell o l'esglèsia de Palau en Barcelona.

PROJECTES DE RECERCA

La Fundació porta a terme activitats de recerca, col.laboració en tasques de gestió, catalogació i consulta d’arxius i fons relatius a l’arquitectura d’Antoni Gaudí i de temes referents a l’arquitectura sostenible i la ecología, com també atenció a les consultes d’investigadors i estudiants interessats en la obra i la vida de Gaudí.

CURSOS

Els cursos estan relacionats amb els programes de la Fundació. Tenen per objecte promoure la recerca per al  desenvolupament de l’ hàbitat humà en harmonia  amb el medi ambient, a la llum del llegat de Gaudí, com també promoure la innovació i perfeccionament de tecnologíes no contaminants aplicables en la construcció amb la finalitat d’amillorar la qualitat de vida de la societat.

CONFERÈNCIES

Dintre del projecte de difusió els cicles de conferències teenen per eix el  desenvolupament sustentable de l’hàbitat humà, la innovació i perfeccionamient de tecnologíes no contaminants aplicables a la construcció.

EXPOSICIONS

La Fundació Antonio Gaudí organitza regularment exposicions itinerants que tracten temes relacionats amb els seus objetius. A més de les exposicions de producció pròpia es realitzen col.laboracions amb altres entitats.

PUBLICACIONS

Com a part del programa de difusió, la Fundació Antonio Gaudí fa públics les investigacions i col.laboracions a través del seu web-site i la publicació de llibres, articles, catàlegs d’exposicions, etc. com medi de promure i facilitar la transferència de coneixements.

PROJECTES DE COOPERACIÓ

La recerca i l’estudi es posen en pràctica amb el desenvolupament de projectes de cooperació arquitectònics i urbanístics basats en els pil.lars de sostenibilitat ambiental, social i econòmica.