El concepte d’arquitectura sostenible remet immediatament a l’estalvi d’energia, la baixa emissió de contaminants, el tractament d’efluents, etcètera. Una visió més àmplia inclou qüestions mediambientals que engloben factors relacionats amb la cultura, és a dir, amb el producte tangible i intangible de la creació humana. El Desenvolupament Sostenible es defineix com el compromís de satisfer les necessitats de les generacions presents sense comprometre les possibilitats d’atendre les necessitats de les generacions futures.

Aquesta característica temporal de la sostenibilitat es materialitza en un magnífic edifici de Gaudí, la Casa Calvet, singular per moltes raons: és el primer edifici de pisos projectat per Gaudí a Barcelona, va ser la seva única obra premiada i a més és l’única, a excepció de les obres religioses, que manté encara avui els usos que el gran arquitecte va preveure quan la va projectar: un edifici residencial amb els seus propietaris habitant el pis principal i allotjant a la planta baixa activitats comercials, durant 124 anys.

A la Casa Calvet l’arquitecte va realitzar una intel·ligent aplicació de l’esquema constructiu i funcional típic de la casa de l’Eixample Barcelonès de l’època, l’estructura de la qual s’organitzava segons el sistema de façanes portants i crugies interiors longitudinals, amb dos patis laterals per a ventilació i un nucli central que incorpora l’escala, l’ascensor i patis centrals.

La Casa Calvet el 1900, poc després d’acabar les obres, amb el local situat a l’esquerra de l’entrada mostrant la fusteria original, i en fotos del 2005 i 2024 amb la vidriera i la cortina metàl·lica

Els dos salons de la planta baixa, destinats en origen a seu de l’empresa tèxtil dels propietaris, són espais amplis i diàfans gràcies als patis laterals que arrenquen a la primera planta estan sostinguts per un sistema de jàsseres metàl·liques compostes que Gaudí va deixar a la vista igual que els forjats amb una intenció acord amb la seva visió de sinceritat estructural i constructiva.

Imatges de l’interior del saló el dia de la inauguració de la cafeteria que permeten observar les solucions estructurals tal com Gaudí les va concebre

Afortunadament els usos comercials successius d’aquests espais no van afectar aquesta imatge. Només va canviar la fusteria exterior original al local a l’esquerra de l’entrada, que va ser reemplaçada fa dècades per un aparador de vidre protegit per una cortina metàl·lica. La recent adaptació per allotjar la cafeteria d’una marca reconeguda va ser especialment respectuosa de les intencions de Gaudí, i així els amants de la seva obra poden gaudir de les qualitats que l’arquitecte va decidir atorgar a l’espai.

Com a dada complementària cal assenyalar que l’altre local de la planta baixa acull des de fa dècades establiments de restauració, i manté també les estructures originals que en aquest cas, en haver estat les oficines de l’empresa, inclouen diversos envans divisoris de fusta, obra també de l’arquitecte.

Al plànol de Planta Baixa presentat a l’Ajuntament per a la seva aprovació el 1898 es poden veure els dos locals, el de la dreta on s’allotjaven les oficines de l’empresa tèxtil dels Calvet, i el de l’esquerra destinat a magatzem de la mateixa signatura. En línia de punts estan graficades les jàsseres que formen l’estructura que sosté els forjats

La Casa Calvet és un edifici amb uns valors que superen sobradament el seu caràcter monumental, assolint una dimensió d’arquitectura sostenible en un sentit ampli, capaç de mantenir sense gairebé modificacions els usos projectats al llarg de més d’un segle. L’esmentada inauguració d’una cafeteria no fa sinó remarcar aquesta condició particular que la fa tan especial dins el llegat del gran Gaudí.