Un equip interdisciplinari barcelonès va aixecar un complex amb 22 aules, biblioteca i serveis per a la comunitat de Casamance, al Senegal.

Les estructures són de volta de maó de pla de perfil parabòlic, amb una coberta per protegir-les dels agents atmosfèrics. Els terres són de trencadís de ceràmics de rebuig.

Fotos: Noemí de la Peña. El Periódico

L’equip que va dur endavant aquest projecte va ser liderat per Lluís Morón, dissenyador gràfic i David Garcia, arquitecte.

La inspiració gaudiniana es manifesta en les formes i en les tècniques: voltes de maó de pla de secció parabòlica de 6 x 6 x 10 metres construïdes amb maons fets amb la terra del lloc, reforçada amb un 7% de ciment. Els sòls també recullen la tècnica que Gaudí va utilitzar amb freqüència: trencadís a partir de material de descart.

En resum, una feliç adaptació no només de les tècniques, sinó també de l’esperit d’una de les múltiples facetes de l’obra de Gaudí: la construcció amb materials econòmics aprofitant a el màxim les seves propietats i característiques i la seva posada en obra mitjançant la formació dels paletes que hi intervenen.

https://bit.ly/2NEj9HO